Asszonykórus

A 8-as számú főútról - Körmend és Szentgotthárd között - Csákánydoroszlónál ha délkeleti irányba letérünk és tovább haladunk, már messziről feltűnik a Rába völgyét szegélyező, lassan elnyúló vasi dombság.
A 320 lelket számláló kis faluban egyre több vidéki és külföldi vásárol hétvégi házat.
A helyi és a betelepült lakók támogatása révén létre hozták a "Marácért Alapítványt", mellyel a kis falu társadalmi felemelkedését és megőrzését, egymás segítségét, az ifjúság kulturális és sport tevékenységét szeretnénk támogatni.
Az Önkormányzat és az 1993-ban létre hozott Marácért Alapítvány egyik fontos lépéseként Asszonykórus létre hozását határozta el.  Ebben nagy szerepe volt Dr. Sütő Kálmánnak, az alapítvány elnökének, aki bár Budapesten él, mégis szívügyének tekinti a falu sorsát.
1999. október 1-én alakult meg a kórus 13 dalos ajkú asszonnyal.

Vezetője: Horváthné Táncos Szilvia
Elérhetősége: 9918 Felsőmarác, Fő út 122
Telefon: 94/442-285

Az énekkar minden tagja a napi 8 óra munka és család mellett vállalta ezt a szórakoztató kis közösségi éltet. Megalakulásának célja a falu kultúrájának felelevenítése volt. Fő feladatának tekinti a helyi és tágabb régió népdalainak ápolását. A helyi és környékbeli kulturális rendezvények rendszeres szereplői.
Felléptek már külömbőző falunapokon Milleniumi ünnepségeken, a Vasiak Baráti Körének budapesti bálján, az Őrségi Vásárban, Szombathelyen a Vasi Múzeumfaluban a Szent Márton napi népművészeti vásáron, Vasváron a Rétes Fesztiválon. 2000 májusában Körmenden a Népzenei Egyesületek Országos Minősítő Hangversenyén bronz fokozatot értek el. Szereplésükkel községünk és az itt élő emberek hírnevét szeretnék öregbíteni.
Hiszik, hogy szükség van a magyar népdalra. Magyarságunk egyik őrzője és fontos alkotója a magyar zene. Kodály Zoltán is így vallotta: "?a zene múlhatatlan része az emberi műveltségnek. Kiben az nincs, annak műveltsége tökéletlen. Zene nélkül nincs teljes ember."
Szeretnénk részt vállalni a népköltészet ezen részének a gyakorlatba történő átmentésében. Legfőképp Békefi Antal gyűjtéséből Vasi népdalokat énekelnek, valamint szigetközi, zalai népdalcsokrokat.
Hitvallásunknak Babits Mihály idézetét tartják: "Minden embernek a lelkében egy dal van, és saját lelkét hallja minden dalban. Akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek."

Polgárőrség Felsőmarácon


Örömmel értesítettük a község lakosságát, hogy a Pájtli István (önkormányzati dolgozó ) által vezetett helyi polgárőr szervezet a közbiztonság javítását szolgálva egy Lada Niva gépkocsival lett gazdagabb 2003. október hóban.

Erről a lakosok, illetve Vas megye lakossága a Vas Népe című újságból is tájékozódhatott, mivel "Motorizált maráciak" címmel rövid újságcikk jelent meg erről az eseményről, mely így szólt:

"Vas megye főkapitánya a polgárőrség megalakulása rendkívül fontosnak tartja különösen a körzeti megbízottal sem védett településeken a civil bűnmegelőzők tevékenységét. Ennek jele az is, hogy a múlt héten egy Lada Nivát adott át Felsőmarácon a település polgárőreinek Orbán Péter altábornagy."

A polgárőr szolgálatot jelenleg 34 fő látja el a település közigazgatási határain belül. Ennek eredményeként jelentősen javult településünk közbiztonsága. Az elmúlt időszakban jelentősebb bűncselekmény nem történt.