1875-ben létesült Marácon iskola, a falu közepén lévő zsupptetős nemesi házban. Ebben az időben 145 iskolaköteles gyereket írtak össze. A falu első önálló iskolamestere Fehér Antal volt, aki 33 éven át egyetlen tanítóként oktatta a gyerekeket. A zsupptetős iskola 1906 tavaszán leégett. Az öreg mester is befejezte a tanítást. A falu elöljárósága megvásárolta a Milosics Jánostól a földesúri kúriát, amiben két tantermet és tanítói lakást alakítottak ki. Iskolamesternek és egyben kántortanítónak Horváth Boldizsárt választották meg.

Ebben az időben a két tantermes iskola kicsinek bizonyult, 1938-ban lebontották és 1940-ben elkészült az új, tágas, szép iskola. 3 tanteremben hat elemis képzés folyt. 1941-től Balogh József lett az iskolamester és kántortanító. (1948-ban igazgatói kinevezést kapott.) 1946-ban a volt körjegyzőség épületének egy részéből további egy tantermet alakítottak ki. Így 3 tanerős, 8 osztályos (1-3, 2-4, 5-6, 7-8,) összevont osztályokban tanultak a gyerekek. A gyermekek létszáma azonban évről-évre csökkent. 1968-tól a felső tagozatos gyerekek a csákánydoroszlói körzeti iskolába járnak. Ekkor már csak néhány alsó tagozatos maradt összevont osztályba, Balogh Józseffel a faluban. 1981-ban ez az oktatás is megszűnt, az alsósoknak is a csákánydoroszlói iskolába kell járniuk.